Ordning och reda

Vill man driva sin verksamhet kostnadseffektivt och med hög kvalitet behöver man ha koll. Hur gör man i olika situationer, vilka dokument gäller, när sker saker och var finns det man behöver?

Ordning och reda är en förutsättning för att kunna planera, leda, kontrollera, följa upp och utvärdera en verksamhets arbete. Men det är lättare sagt än gjort, om man inte kan det 😉

Utan att krångla till det i onödan, hjälper jag er gärna med detta. Ring mig på 0708-12 50 51 eller mejla till nina@wikom.se.

Utveckling är bra!

Jag gillar alltså att utveckla verksamheter. Att effektivisera. Att skapa ordning och reda.
När det gäller grundläggande processer, nödvändiga rutiner, checklistor, mötesteknik
med mera. Mitt mål är att minska arbetsinsatsen per arbetsmoment i verksamheter. Högt och lågt. Det ska vara lätt att både göra rätt och vara effektiv.

Även enkelt är bra

Det är dumt att krångla till saker i onödan. Jag utgår därför alltid från att det ska vara så enkelt som möjligt för dig som kund, men självklart med målet att resultatet ska bli det absolut bästa.

Vill ni ha min hjälp?