Smart kommunikation

Kommunikation är viktigt på alla nivåer i en verksamhet. För alla kommunicerar ju, på ett eller annat sätt. Muntligt och skiftligt, digitalt och fysiskt, internt och externt, planerat och oplanerat.

Jag har jobbat med kommunikation länge. Och jag kan det bra. Det gör att jag kommer igång snabbt. Enkelt, kostnadseffektivt och kort sagt perfekt för dig som kund!

Om ni vill ha hjälp, slå en signal eller skicka ett mejl. Du når mig på 0708-12 50 51 eller nina@wikom.se.

Ta hjälp av mig

Alla verksamheter har olika behov inom kommunikation och marknadsföring. Det kan exempelvis handla om att

  • skriva pressmeddelanden, webbtexter och avtal
  • utveckla och uppdatera webben
  • sköta er närvaro i sociala medier
  • ta fram företagspresentationer
  • marknadsföra verksamheten.

Ibland finns kompetensen internt, ibland inte. Finns den inte, använd mig 😉

Strategier & planer

För att arbetet med kommunikation ska bli effektivt måste det planeras. Jag hjälper er att analysera nuläget och ta fram konkreta och handlingsinriktade strategier och planer. Det kan antingen gälla verksamheten i stort eller enstaka projekt. Och både intern och extern kommunikation. Hör gärna av dig, så pratar vi igenom era behov. 

Uppdragsavtal

Mindre och medelstora företag och organisationer har i regel inte behov av någon med min kompetens på heltid. Däremot då och då.

Att ha ett uppdragsavtal med mig innebär att ni köper ett visst antal timmar i månaden. Och de timmar ni inte använder en månad går automatiskt över till nästa. Det skapar stor flexibilitet för dig som kund.

Är du intresserad? Slå mig en signal på 0708-12 50 51 eller skicka ett mejl till nina@wikom.se.