Kommunal revision

Att arbeta med kommunikation kopplat till kommunal revision är något jag kan bra. Väldigt bra till och med! Så om du är förtroendevald revisor och – på riktigt – vill synliggöra det ni gör, hör av dig. Du når mig på 0708-12 50 51 eller nina@wikom.se.

Det här gör jag:

Jag skriver pressmeddelanden, fixar innehåll och struktur för webben, skriver rapportsammandrag, tar fram presentationer med talmanus, ser till ni följer språklagen och tillgänglighetslagen, håller i kontakterna med media med mera. 

Skrift om kommunikation

Hösten 2020 fick jag ett uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner som gick ut på att jag skulle ta fram en skrift om kommunikation kopplat till området kommunal revision. Ett väldigt spännande och viktigt uppdrag.

Om du är förtroendevald revisor och vill ha hjälp med er kommunikation, alltså att synliggöra ert uppdrag och era granskningar, hör av dig på 0708-12 50 51eller nina@wikom.se.

Kommunikation

& kommunal revision

Västerviks kommun ligger i Kalmar län, och i kommunen bor cirka 37 000 invånare. Jag har hjälpt kommunrevisionen med att utveckla sin kommunikation med omvärlden, bland annat genom att fram en kommunikationsplan, ny struktur för webben och nya texter till webben.

Ring mig på 0708-12 50 51 eller skicka ett mejl, om ni också vill ha hjälp med er kommunikation.

Uppdragsavtal

Ni som är förtroendevalda revisorer har självklart inte behov av någon som mig på heltid. Alltså en expert på kommunikation. Däremot då och då. Ibland mer ofta, ibland mer sällan.

Att ha mig som en så kallad retainer hos er innebär att ni köper ett visst antal timmar av mig i kvartalet, som ni sedan använder när ert behov är som störst. Det skapar stor flexibilitet för er.

Är du intresserad? Slå mig en signal på 0708-12 50 51 eller skicka ett mejl till nina@wikom.se.

Media är bra

Media är en bra hjälp i arbetet med att synliggöra det ni gör. Därför är det viktigt att skapa bra relationer med media och det gör man genom att vara öppen, tydlig och tillgänglig. Jag har stor erfarenhet av media och hjälper gärna till, exempelvis med att ta fram en klok mediestrategi eller skriva effektiva pressmeddelanden.