Kommunal revision

Att arbeta med att synliggöra kommunal revision är något jag kan bra. Väldigt bra till och med. Så om du är förtroendevald revisor och – på riktigt – vill nå ut med det ni gör, hör av dig. Du når mig, Nina, på 0708-12 50 51 eller nina@wikom.se.

Bjud gärna in mig!

Om ni vill, är jag gärna med på ett av era möten. Då kan jag berätta om vad jag har gjort, och vad jag gör just nu, för att synliggöra den kommunala revisionen för politiker, tjänstepersoner, media och kommuninvånare. Ta chansen 😉

Nyhetsbrev

Jag skickar nyhetsbrev några gånger om året som handlar om att synliggöra kommunal revision. I nyhetsbreven får du information om vilket genomslag olika kommunikationsinsatser har fått, hur andra förtroendevalda revisorer arbetar med sin kommunikation och annat spännande som handlar om kommunikation kopplat till kommunal revision. Om du vill få mina nyhetsbrev, mejla dina uppgifter så lägger jag till dig på listan.

Om Nina och revision

Nu har jag jobbat med kommunal revision länge. Jag har varit anställd på revisionen i Göteborgs Stad (2008–2021), hjälpt Sveriges Kommuner och Regioner att ta fram en skrift om kommunikation, jag har föreläst hos EY, varit konsult i Västerviks kommun med mera. Jag har även hjälpt Starev med att ta fram två webbplatser. Nu är jag anställd på halvtid i Västra Götalandsregionen för att synliggöra revisionen där.

Om du vill att vi hörs, hör gärna av dig. Du når mig på 0708-12 50 51 eller nina@wikom.se.

Media är bra

Media är en bra hjälp i arbetet med att synliggöra det ni gör. Därför är det viktigt att skapa bra relationer med media och det gör man genom att vara öppen, tydlig och tillgänglig. Jag har stor erfarenhet av media och hjälper gärna till, exempelvis med att ta fram en klok mediestrategi eller skriva effektiva pressmeddelanden. 

Uppdragsavtal

Ni som är förtroendevalda revisorer har självklart inte behov av någon som mig på heltid. Alltså en expert på kommunikation kopplat till kommunal revision. Däremot då och då.

Att ha ett uppdragsavtal med mig innebär att ni köper ett visst antal timmar i månaden eller kvartalet, som ni sedan använder när behovet är som störst. Det skapar stor flexibilitet för er.

Är du intresserad? Slå mig en signal på 0708-12 50 51 eller skicka ett mejl till nina@wikom.se.

Admin, komm. & media

Västra Götalandsregionen

Just nu håller jag på med ett jobb för Västra Götalandsregionen. Det handlar om att synliggöra revisionens arbete. Jag arbetar med mallar, mottagaranpassat skrivande, tillgänglighet, medierelationer, administrativa rutiner, kvalitetssäkring och presentationsteknik.