Smart kommunikation

Våra
Tjänster

Det här gör vi

Vi hjälper till med det mesta inom kommunikationsområdet och vi gör det på ett enkelt, effektivt och engagerat sätt.

Strategier och planer

För att arbetet med kommunikation ska bli effektivt måste det planeras. Vi hjälper er att analysera nuläget och ta fram konkreta och handlingsinriktade strategier och planer.

Media och öppenhet

Media är en bra hjälp i arbetet med att synliggöra det ni gör. Vi har stor erfarenhet av media och hjälper gärna till, exempelvis med att ta fram en mediestrategi eller skriva pressmeddelanden.

Relevant innehåll

Vi skapar bra innehåll, på webben och i sociala medier. Och vi gör det på ett genomtänkt, begripligt och effektivt sätt. Med mottagarna i fokus. Vi planerar vad ni ska säga, var ni ska säga det och när ni ska säga det.

Effektiva texter

Välskrivna, genomtänkta texter signalerar trovärdighet, stärker er verksamhets varumärke och får den effekt ni vill. Men kanske saknar ni själva tid för att skriva texter av riktigt hög kvalitet? Ett tips är att låta oss göra det istället.

Abonnemang

Många mindre företag och organisationer har inte behov av en kommunikationsspecialist på heltid. Däremot då och då. Om ni anlitar oss några timmar i månaden, hjälper vi er att kommunicera på ett klokt och effektivt sätt. Med exakt det ni behöver just nu.

Kurser & föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar, kurser och workshoppar inom flera olika områden, till exempel när det gäller klarspråk och media. Om du är intresserad, hör gärna av dig.

Klarspråk & språklagen

I språklagen står det att språket i offentlig verksamhet ska ska vara vårdat, enkelt och begripligt (=klarspråk). Det innebär i korthet att man ska anpassa texterna så att läsarna bör förstå. Vårt koncept för klarspråk hittar du här: www.merbegripligt.se

Kommunikation + revision

Vi hjälper förtroendevalda revisorer att kommunicera eftersom kommunikation är en så viktig del av revisionsprocessen. Men hur kommunicerar man egentligen på ett effektivt sätt – inför, under och efter en granskning? Vi vet hur man gör, och vi har ett koncept för detta: www.kommunalrevision.se

Vill du ha hjälp?
Ring, messa, mejla

Om du är intresserad av att få ut mesta möjliga av er kommunikation – utifrån era förutsättningar – hör av dig. Du kommer inte att ångra det!